The Pretty Things - Big boss man https://www.youtube.com/watch?v=V773MeS8yrI 

Pretty Things- Rosalyn(1964) https://www.youtube.com/watch?v=yUmtwq5F_tU 

 

The Pretty Things - Don't Bring Me Down https://www.youtube.com/watch?v=QPJPfbglyYE 

Pretty Things - "Midnight To Six Man" 66 https://www.youtube.com/watch?v=w3qJ-KPlt4M

 

The Pretty Things - Roadrunner https://www.youtube.com/watch?v=z5OcxW61fMw 

 

The Pretty Things - Come See Me https://www.youtube.com/watch?v=4RvE1RFd35w 

The Pretty Things - Honey, I need 

https://www.youtube.com/watch?v=67xrAuTAiW4 

 

The Pretty Things - Cry To Me - 1965 45rpm https://www.youtube.com/watch?v=wBE1W3L25KI 

 

The Pretty Things - Get A Buzz - 1965 45rpm https://www.youtube.com/watch?v=bLgQmh9qOo0 

 

The Pretty Things - I Can Never Say https://www.youtube.com/watch?v=dUo8Yxz7M1A 

 

The Pretty Things - ¨Oh Baby Doll ¨ https://www.youtube.com/watch?v=VWGrLMaLRlo 

The Pretty Things 1965 (full album) vinyl  28Mins  https://www.youtube.com/watch?v=gjSOWHg2hWc&t=73s